geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Geotehnički projekt tunelskih zausjeka i preusjeka,– Tunel Tičevo- HŽ infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb

Na najzahtijevnijoj zoni predmetne trase (visina zasjeka je od 3.5 – 22.0 m i duljine cca 80.0 m ) osiguranje stabilnosti je predviđeno kombiniranim sustavom pasivnih sidara i zaštitnih prednapregnutih mreža visoke vlačne čvrstoće (1700 MPa)
Geotehnički projekt tunelskih zausjeka i preusjeka,– Tunel Tičevo-  HŽ infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb

Ovaj tip zaštite primjenjuje se na mjestima gdje su lokalne analize stabilnosti

  • ravninskog loma srednjeg seta ravnina br. 3 orjentacije 26/57 i br.4 orjentacije 342/76, te pojedinačnog diskontinuiteta 28/41
  • klinastog loma sa sjecištima srednjeg seta ravnina br.3 orjentacije 26/57  i br.4 orjentacije 342/76 i srednjeg seta ravnina br.2 orjentacije 114/57  i br.3 orjentacije 26/57, pojedinačni dikontinuitet 28/41 sa ravninama srednjeg seta br.2 čini
  •  direktnog prevrtanje pojedinačnih diskontinuiteta 200/75, 200/70 i 205/50 iz srednjeg seta ravnina br.1 pokazuju graničnu vrijednost obzirom na kinematsku mogućnost takovoga loma


pokazale su nedovoljan faktor stabilnosti
Analiza lokalnih lomova i pogled na nezašzićeni zasjek