geotehnički studio

Istraživanje, projektiranje, konzalting

Strategija

Stalna usmjerenost na potrebe naručitelja za kvalitetom, brzinom i kompletnošću usluge, uz zadovoljstvo zaposlenika i vlasnika.

Cilj je strategije ostvariti viziju i misiju tvrtke, te je definirana realizacijom sljedećih ciljeva:

 • zapošljavanje stručnog i ambicioznog osoblja koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
 • pribavljati najsuvremenije informatičke i komunikacijske resurse te ostalu opremu, infrastrukturu i okruženje za ugodan rad
 • njegovati i razvijati partnerske odnose s podizvoditeljima
 • naručiteljima pružati optimalna i cjelovita rješenja, koja podržavaju njihove zahtjeve i potrebe, a u skladu s politikom očuvanja okoliša
 • provoditi redovnu kontrolu i analizu kvalitete rada
 • provoditi politiku zaštite na radu
 • stalna suradnja s visokoškolskim ustanovama i institutima
 • održavati poslovno korektne odnose s konkurencijom
 • aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima i objavljivanje stručnih članaka
 • primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi EN ISO 9001, EN ISO 14001 i OHSAS 18001 te težiti nadilaženju razine tih zahtjeva
 • unaprjeđivati znanja i rad geotehničkog laboratorija i očuvati akreditaciju laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007
 • podržavati društveno korisne i humanitarne akcije
 • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive kratkoročne i dugoročne ciljeve.

Ovo su glavne vrijednosti kojima Geotehnički studio mjeri i određuje svoju uspješnost.